Kezdeményezz!

Miskolc 100 európai várossal egyetemben felvállalt egy olyan jövőformáló missziót, amelynek célja, hogy településünk kísérleti és innovációs központként működve, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése révén, 2030-ra klímasemleges és intelligens várossá váljon, és példáját 2050-re minden európai város követhesse.

Városunk Önkormányzata nagy örömmel fogadja mindazon egyének, szakemberek, intézmények, civil szervezetek és kisközösségek csatlakozását a kezdeményezéshez, akikkel egy, az egész városra kiterjedő Klímaszerződés előkészítésében és megkötésében szoros partnerséget vállalnának. A hatékony klímasemlegességi akcióterv kizárólag széles körű társadalmi egyeztetés eredményeként születhet meg, ennek érdekében olyan javaslatokat és kezdeményezéseket várunk, amely hozzájárul a cool Miskolc jövőjéhez.

C – carbonsemleges
O – organikus
O – okos
L – laza

A javaslatokban szívesen vesszük az egyéni vállalásokat is, és a partnerségi gondolatokat is, amikből közös gondolkodások indulhatnak. Csatolhatóak érthető ábrák, jó példák, kreatív és innovatív elkötelezett elképzelések, mint energiaközösségek, tudatos, együttműködő közlekedés, rozsdaövezetek rehabilitációja, tereink és kertjeink biodiverzitása, vízvédelem, vízmegtartás, körforgásos gazdaság, élelmiszerbiztonság, hulladékcsökkentés, betonfelületeket csökkentő akciók, közösségi kertek, vagy egyszerű hétköznapi életvitelben megjelenő kisebb vállalások is.

2024. márciusára szeretnénk tető alá hozni egy ambíciózus, részvételre építő és cselekvésre ösztönző, városi szereplők hozzájárulásában gazdag Klímaszerződést, amelyben megjelenhet minden szereplő, minden érintett vállalása, javaslata és elköteleződése.

Kezdeményezz! és küldj be javaslatot, vagy konkrét vállalást.

Ha átgondoltad a vállalásod, kitöltheted a Városi klimaszerződés mellékletét képező ElLKÖTELEZŐDÉSI NYILATKOZATOT is, amely segíti a hozzájárulásokat rendszerezni. Visszajelzést és tájékoztatást küld Neked a jövőben a Cool Miskolc csapata a Szerződés alakulásáról.

Javaslatok