Adatvédelmi tájékoztató

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat által működtetett tervezzukmiskolcot.hu weboldallal kapcsolatos adatkezeléséről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) létrehozta a TervezzükMiskolcot.hu weboldalt a közös ügyekről való beszélgetések helyeként. Fórumok, topikok, ötletek és hozzászólások. Amit regisztráció nélkül is lehet olvasgatni – regisztrált beszélgetőtársként pedig bekapcsolódni az eszmecserékbe, vitákba, hozzászólni, segíteni, fejleszteni, bővíteni, árnyalni a felvetődő témákat.

Az Önkormányzat, mint adatkezelő a weboldalra regisztrált személyekkel kapcsolatban végzett személyes adatkezelésről –a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi tájékoztatást adja.

Az adatkezelő és elérhetősége
Az adatkezelő neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye:     3525 Miskolc, Városház tér 8.
Adatkezelő képviselője: Dr. Ignácz Dávid jegyző
Az adatvédelmi tisztviselő:   Dr. Csillag Eszter
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: gdpr@miskolc.hu

Az adatkezelésre vonatkozó információk:

A weboldal célja a részvételiség, a társadalmi szereplők közügyekbe való bevonása, röviden összefoglalva a „semmit rólunk nélkülünk” szemlélet gyakorlati megvalósítása. Ennek megfelelően a miskolci részvételi program a tudatos állampolgári magatartást és a társadalmi részvételre fókuszáló önkormányzati működést kívánja erősíteni. Ennek érdekében hírlevelet is készít, amelyre a weboldalon fel lehet iratkozni.

A weboldal használata során többféle adatkezelés valósul meg attól függően, hogy az érintett melyik programon vesz részt.

 1. Regisztráció a weboldalon

Érintettek

Azok a természetes személyek, akik regisztrálnak a weboldalon

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, lakcím, felhasználó név.

Adatkezelés célja

A tervezzukmiskolcot.hu oldalon regisztrált személyek részére az online társadalmi egyeztetéseken való részvétel, az ötletekre való szavazás során a szavazó beazonosítása, hogy egy személy csak egyszer szavazzon.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis, hogy az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapuló, az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalap, amely magába olvasztja a 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása jogalapot.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok a regisztráció törléséig kerülnek megőrzésre, ennek hiányában amennyiben az érintett egy egyeztetéshez észrevételt tett vagy szavazott, akkor az észrevétel/szavazás korlátlan ideig megőrzésre kerül azzal, hogy a felhasználó neve az egyeztetés lezárását követő 5 év eltelte után törlésre kerül. Ezt követően az észrevétel „törölt felhasználó” megjelöléssel fog megjelenni.

Az érintett adatainak tárolása

Az érintett személyes adatait az Önkormányzat az Irattári szabályzat alapján tárolja, elektronikusan.

Adatfeldolgozó

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe:

Miskolc Holding Zrt, amely társaság az informatikai szolgáltatást nyújtja az adatkezelő részére.

Érintett jogai

hozzáférés, helyesbítés, tájékoztatás, korlátozás, törlés és jogorvoslat

 1. Részvételi költségvetés oldalon ötlet benyújtása

Érintettek

Azok a természetes személyek, akik ötletet nyújtanak be a „részvételi költségvetés” oldalon

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés célja

A „részvételi költségvetés” oldalon benyújtott ötletek kezelése, elbírálása, kapcsolatfelvétel, a részvételi költségvetés folyamatának lebonyolítása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis, hogy az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapuló, az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalap, amely magába olvasztja a 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása jogalapot.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok az ötlet beküldését követő 5 évig kerülnek megőrzésre, de amennyiben egy ötlet megvalósításra kerül, akkor az ötlet és az adatok a megvalósítási dokumentumokkal együtt kerülnek megőrzésre.

Az érintett adatainak tárolása

Az érintett személyes adatait az Önkormányzat az Irattári szabályzat alapján tárolja, elektronikusan.

Adatfeldolgozó

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe:

 • Miskolc Holding Zrt, amely társaság az informatikai szolgáltatást nyújtja az adatkezelő részére
 • Dialóg Egyesület, amely egyesület az ötletek szűrésével kapcsolatos feladatokat végez adatkezelő részére
 • külsős moderátorok, akik az éppen futó társadalmi egyeztetésekhez kapcsolódóan végeznek moderátori feladatokat és akiknek személye az egyes egyeztetéseknél kerül meghatározásra.

Érintett jogai

hozzáférés, helyesbítés, tájékoztatás, korlátozás, törlés és jogorvoslat

A beküldött ötletek előzetes szűrést követően kikerülnek a honlapra, ahol a regisztrált felhasználók véleményezni tudják és szavazhatnak rájuk. Közzétételre kerül az ötlet címe és leírása, valamint a beküldő neve.

 1. Részvételi Tanács tagnak való jelentkezés

Érintettek

Azok a természetes személyek, akik Részvételi Tanács tagnak jelentkeznek

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám, nem, életkor, iskolai végzettség, lakcím irányítószáma

Adatkezelés célja

A Részvételi Tanács tagjaink a kiválasztása, a Tanács működtetése, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis, hogy az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapuló, az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalap, amely magába olvasztja a 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása jogalapot.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok a jelentkezés elbírálásáig és a Részvételi tanács tagjainak megválasztásáig kerülnek megőrzésre, de amennyiben az érintettből Részvételi Tanács tag lesz, akkor adatai a tagság megszűnésétől számított 5 évig kerül megőrzésre.

Az érintett adatainak tárolása

Az érintett személyes adatait az Önkormányzat az Irattári szabályzat alapján tárolja, elektronikusan.

Adatfeldolgozó

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe:

 • Miskolc Holding Zrt, amely társaság az informatikai szolgáltatást nyújtja az adatkezelő részére
 • Dialóg Egyesület, amely egyesület a részvételi tanács szervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat végez adatkezelő részére
 • külsős moderátorok, akik az éppen futó társadalmi egyeztetésekhez kapcsolódóan végeznek moderátori feladatokat és akiknek személye az egyes egyeztetéseknél kerül meghatározásra.

Érintett jogai

hozzáférés, helyesbítés, tájékoztatás, korlátozás, törlés és jogorvoslat

 1. Kapcsolatfelvétel a honlapon

Érintettek

Azok a természetes személyek, akik a honlapon kapcsolatfelvételt kezdeményeznek

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím

Adatkezelés célja

Az érintett által kezdeményezett kapcsolat felvétele, az üzenet megválaszolása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis, hogy az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapuló, az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalap, amely magába olvasztja a 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása jogalapot.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok a megválaszolástól számított 5 évig kerüąlnek megőrzésre.

Az érintett adatainak tárolása

Az érintett személyes adatait az Önkormányzat az Irattári szabályzat alapján tárolja, elektronikusan.

Adatfeldolgozó

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe:

 • Miskolc Holding Zrt, amely társaság az informatikai szolgáltatást nyújtja az adatkezelő részére.

Érintett jogai

hozzáférés, helyesbítés, tájékoztatás, korlátozás, törlés és jogorvoslat

 1. Hírlevélre való feliratkozás

Érintettek

Azok a természetes személyek, akik a weboldalon feliratkoznak a hírlevélre és ezzel egyidejűleg elfogadják az adatkezelési tájékoztatót

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím

Adatkezelés célja

Az Önkormányzat által a TervezzükMiskolcot.hu weboldallal kapcsolatban kiadott hírlevél megküldése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis, hogy az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapuló, az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalap, amely magába olvasztja a 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása jogalapot.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok visszavonásig, de maximum a weboldal hírlevélküldő funkciójának fennálltáig kerülnek megőrzésre.

Az érintett adatainak tárolása

Az érintett személyes adatait az Önkormányzat az Irattári szabályzat alapján tárolja, elektronikusan.

Adatfeldolgozó

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe:

 • Miskolc Holding Zrt, amely társaság az informatikai szolgáltatást nyújtja az adatkezelő részére
 • Dialóg Egyesület, amely egyesület a részvételi tanács szervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat végez adatkezelő részére
 • külsős moderátorok, akik az éppen futó társadalmi egyeztetésekhez kapcsolódóan végeznek moderátori feladatokat és akiknek személye az egyes egyeztetéseknél kerül meghatározásra.

Érintett jogai

hozzáférés, helyesbítés, tájékoztatás, korlátozás, törlés és jogorvoslat

Az adatokhoz való hozzáférés

Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő azon szervei és tisztviselői férnek hozzá, akiknek a feladataik ellátásához a hozzáférés szükséges. Adatokat harmadik személynek az adatkezelő nem továbbít.

Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az adatkezelés során nem kerül sor személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására. Automatizált döntéshozatal, illetőleg profilalkotás az adatkezelés során nem történik.

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Tájékoztatáshoz való jog: A érintett bármikor tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről.

Hozzáférés joga: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását adatainak kezeléséhez. Ebben az esetben adatai törlésre kerülnek, és a továbbiakban nem lesz regisztrált felhasználója az oldalnak, illetve ha a hírlevélre való feliratkozását vonja vissza, akkor a továbbiakban nem kap hírlevelet. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog: Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha

a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;

b) az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;

c) az adatkezelés jogellenes;

d) azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

Az adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

a) az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,

b) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,

b) bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő az érintett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő felé a fent megadott elérhetőségen.

Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Igények kivizsgálása

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő úgy ítéli meg, hogy nem kell intézkedéseket tennie az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

Cookie szabályzat

A tervezzukmiskolcot.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Az Önkormányzat a honlap látogatóiról automatikusan rögzíti az alábbi adatokat: böngésző típusa, a látogatás időpontja, meglátogatott oldal címe, böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv) az előzőleg látogatott oldal címe.

Ezeket az adatokat az Önkormányzat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az Önkormányzat a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére, és a honlappal kapcsolatos elemzés érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az adatokat az Önkormányzat egy évig őrzi meg.

A sütik által begyűjtött adatokat az üzemeltető kezeli. A weboldal üzemeltetője: Miskolc Holding Zrt. (Cím: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3. Adószám: 13778749-2-05 ,Cégjegyzékszám: 05-10-000406)

A weboldalra való belépéssel, ha ezt az Ön (látogató) által használt böngésző beállítások engedik és azt Ön az oldal első látogatásakor – vagy a későbbiekben bármikor – kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okos telefon, stb.), illetve azon ún. számítógépes Sütiket vagy más hasonló programokat helyezhet el.

Sütik

A Süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A Sütik a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. A Sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére, a felhasználói élmény növelésére. A Sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt Sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetősége van megtiltani a Sütik tárolását.

Milyen Sütiket használunk?

Néhány Süti feltétlenül szükséges az oldal működéséhez, míg másokat a teljesítmény és a felhasználói élmény növelése érdekében használunk.

Feltétlenül szükséges Sütik

Az általunk használt Sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes oldalak között, és meg tudjon tekinteni bizonyos védett tartalmakat.

Munkamenetre szóló Sütik

A munkamenetre szóló Sütik ideiglenes Sütik, amelyek csak addig jegyzik meg az Ön tevékenységét, amíg a webhelyen tartózkodik, és a web böngésző bezárásakor lejárnak.

Állandó Sütik

Az állandó Sütik az Ön webhelyén belüli beállításainak a megjegyzésére szolgálnak, és akkor is az asztali gépen vagy a mobileszközön maradnak, ha bezárja a böngészőt, vagy újraindítja a számítógépet. Ezeket a Sütiket a felhasználó tevékenységének elemzésére használjuk látogatási minták létrehozása érdekében, hogy javítsunk a webhelyünk funkcionalitását az Ön vagy a webhelyeinkre ellátogató egyéb személyek számára. Ezek a Sütik azt is lehetővé teszik a számunkra, hogy célzott hirdetéseket jelentsünk meg Önnek, és lemérjük webhelyünk funkcióinak és hirdetéseinek hatékonyságát.

Statisztikai célú Sütik

Munkatársaink, illetve szolgáltatóink analitikai eszközöket is használnak, ezáltal fel tudjuk mérni, hogy mennyire népszerű az oldal tartalma, mi iránt érdeklődnek a látogatóink, illetve hogyan javíthatnánk az oldal működésén, a statisztikai célú Sütik alkalmazásával pedig azt vizsgáljuk, hogy hány egyedi felhasználó látogat el az oldalra, illetve milyen gyakran. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, és nem azonosítjuk név szerint a látogatókat.

Harmadik fél Sütije

Az alábbi harmadik fél általi Sütiket használjuk:

SÜTI Leírás Leiratkozási hivatkozás és meghatározott adatvédelmi irányelvekre vonatkozó további részletek

GOOGLE ANALYTICS

A felhasználói élmény javítása érdekében a Google Analytics szolgáltatást használjuk annak megismeréséhez, hogyan működnek médiakampányaink, és Ön miként használja a webhelyünket.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen Sütik aktívak az Ön számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal Sütijeit letilthatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az összes Sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy nem engedélyezi a Sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta Sütit kell használni. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők beállításainak módosításával hogyan tilthatja le a Sütiket, látogasson el a http://www.aboutcookies.org/ és a http://www.cookiecentral.com/faq/ címre.

Elutasíthatja vagy letilthatja a webhelyre történő látogatással letöltött összes vagy adott Sütit. A böngésző beállításainak módosításával módosíthatja az Önkormányzat, illetve bármelyik külső beszállító webhelyére vonatkozó beállításokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a Sütiket. Ezért amennyiben nem szeretné engedélyezni a Sütik használatát, akkor azok használatát a „nem engedélyezem” gombra kattintva Önnek le kell tiltania a felugró ablakban. Ha elutasítja a Sütik használatát, akkor továbbra is képes lesz ellátogatni webhelyeinkre, de a funkciók némelyike nem működik majd megfelelően. Ha szeretné a Süti tartalmát megtekinteni, kattintson magára a Sütire, és az megnyílik. Egy szövegből és számokból álló rövid sort fog látni.

A jelen Sütikre vonatkozó szabályokat bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük. A szabályzat módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható "Utolsó módosítás" időpontját is frissítjük.